AM Zeeland & OnbegrensdZeeuwsVlaanderen

Bij AM Zeeland geloven we in de onbegrensde mogelijkheden van onze mooie regio. Er zijn volop groeikansen, we moeten ze alleen zien te grijpen. En dat kunnen we, mits we samenwerken. Mede daarom zijn we enthousiast partner van OnbegrensdZeeuwsVlaanderen.

OnbegrensdZeeuwsVlaanderen is een samenwerkingsverband tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, het bedrijfsleven en verschillende organisaties in de regio. Het gezamenlijke doel is om Zeeuws-Vlaanderen te versterken op het gebied van onder meer wonen, werken en voorzieningen.

Bijdragen aan de toekomst

Nog voordat OnbegrensdZeeuwsVlaanderen werd opgericht, was AM Zeeland al mede-initiatiefnemer van de voorloper van dit samenwerkingsverband: Uw Nieuwe Toekomst. Nu zijn we lid van de adviesraad van OnbegrensdZeeuwsVlaanderen. Waarom? Omdat we actief willen bijdragen aan de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen.

Beste van beide werelden

Zeeuws-Vlaanderen zit namelijk in ons hart. Dat kan ik als geboren en getogen Zeeuws-Vlaming wel stellen. Het leven is hier goed, weet ik uit ervaring. Niet voor niets kwam ik tijdens mijn studie het liefst iedere week naar huis, ging ik vervolgens terug in Zeeuws-Vlaanderen wonen en koos ik er bewust voor om mijn kinderen hier te laten opgroeien. We hebben hier het beste van twee werelden: de ruimte en vrijheid om van het goede leven te genieten, te midden van een economische Kanaalzone in de nabijheid van grote (Belgische) steden.

Onbegrensde mogelijkheden

Juist daarom geloven we bij AM Zeeland in de onbegrensde mogelijkheden van Zeeuws-Vlaanderen, qua vestigingsklimaat én qua economie. We zien ongekende groeikansen voor deze regio, maar die ontplooien zich niet vanzelf. Daarvoor is een combinatie van initiatieven op het gebied van werk, wonen en voorzieningen nodig. Als AM Zeeland willen we daaraan actief bijdragen.

Samen

OnbegrensdZeeuwsVlaanderen is een mooi podium om samen met publieke en private partijen na te denken over de toekomst van onze regio en samen initiatieven te ontplooien. Niet alleen denken, maar ook echt doen en ondernemen. Dat is nodig, want veel uitdagingen zijn branche-overschrijdend. Binnen het samenwerkingsverband zien we gelukkig een waardevolle kruisbestuiving ontstaan.

Beroepsbevolking op peil houden

Samen staan we voor de uitdaging om met name de beroepsbevolking de komende jaren op peil te houden. Waar ouderen in de regio met pensioen gaan en bedrijven willen groeien, is het noodzaak om voldoende arbeidsplaatsen in te blijven vullen en deze ‘nieuwe Zeeuwsen’ aan onze regio te verbinden. Volgens recente rapporten gaat het om 5.500 vacatures tot 2030 die niet ingevuld kunnen worden met de instroom van de autonome bevolking. Om deze ‘nieuwe Zeeuwen’ aan te trekken moeten we naast het voorzien van passende huisvesting Zeeuws-Vlaanderen qua leefbaarheid, voorzieningen en mobiliteit versterken en aantrekkelijker maken. 

Onze bijdrage: gebiedsontwikkeling

Als AM Zeeland kunnen we binnen OnbegrensdZeeuwsVlaanderen natuurlijk vooral onze expertise en ons netwerk in gebiedsontwikkeling inzetten. We denken mee in de realisatie van voldoende (betaalbare) koop- en huurwoningen en het aantrekkelijker maken van leefgebieden. Van alle plekken waar een ‘nieuwe Zeeuw’ kan gaan wonen en werken, willen wij Zeeuws-Vlaanderen de mooiste maken.

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media