Elke Regio Telt! Ook Zeeuws-Vlaanderen!

Het is belangrijk dat het overal in Nederland goed wonen, werken en leven is en dat iedereen gelijke kansen heeft. De plek waar je woont mag hierbij niet van invloed zijn. In maart 2023 verscheen het rapport ‘Elke Regio Telt’. Daaruit bleek dat er in Nederland onwenselijke verschillen zijn in welvaart en welzijn. En dat sommige regio’s, met name regio’s aan de rand van Nederland, hierin structureel achter blijven. Zeeuws-Vlaanderen is één van de regio’s waar een stapeling van uitdagingen zorgt dat er iets meer en anders moet gebeuren. Het Rijk gaat met meerdere landelijke regio’s waar dit aan de orde is in gesprek tijdens speciale dialoogsessies. Ook Gino van Driessche, directeur AM Zeeland, nam deel aan deze gesprekken.

Kansen

Regio’s aan de rand van Nederland hebben door hun ligging te maken met specifieke uitdagingen. Er wonen vaak minder mensen, voorzieningen nemen af en mogelijkheden aan de andere kant van de grens worden te weinig benut. Hierdoor blijven kansen liggen. Er is meer en vooral ook iets anders nodig dan wat er tot nu toe is gedaan vanuit de Rijksoverheid. Tijdens de gesprekken is de gedeelde basis beter in beeld gebracht.

Vertrekpunt

Met de dialoogsessies werd toegewerkt naar een basis voor mogelijke langjarige regionale toekomstagenda’s. Het gesprek ging over de belangrijkste opgaves van Zeeuws-Vlaanderen in het kader van de kwaliteit van wonen, werken en leven in de regio. Gekleurd met verhalen van en cijfers over de regio. Ook werd er gekeken welke oplossingen en inzet er nodig zijn. Dit vormt vervolgens het vertrekpunt voor verschillende partijen om mee aan de slag te gaan.

Op naar volgende stappen!

Gino van Driessche: ‘Het was inspirerend om deel te nemen aan 2 bijzondere dagen met gesprekken tussen diverse ministeries en stakeholders uit de regio! Het is bemoedigend om te zien dat er aandacht wordt besteed aan samenwerking tussen regio en rijk, het oplossen van knelpunten en het verbeteren van brede welvaart. Bedankt aan alle betrokkenen voor jullie openheid en positieve kritiek tijdens deze dialoogsessies. Op naar de volgende stappen!’

Bronvermelding: Gemeente Sluis

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media