Hoogste punt voor Jeugdhuis Othene Zuid

Het hoogste punt van het Jeugdhuis Othene Zuid is bereikt! Op 29 juni vierden we deze mijlpaal samen met jeugd en medewerkers kind en jeugd van Zeeuwse Gronden.

Helga van Laak, Zeeuwse Gronden: Een veilige, warme plek midden in de maatschappij geeft kwetsbare jongeren de ruimte om stap voor stap weer te durven deelnemen aan zaken die voor de meeste leeftijdsgenoten heel gewoon zijn. Voor kwetsbare jongeren is dit niet altijd even makkelijk. Het Jeugdhuis op deze locatie in Terneuzen geeft hen de mogelijkheid het vertrouwen in zichzelf te herstellen.

Begin dit jaar is de bouw van het Jeugdhuis gestart. Een samenwerking tussen AM Zeeland, Zeeuwse Gronden, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen zorgt er vanaf januari 2023 voor dat daar 14 jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar wonen, voor wie thuis wonen tijdelijk niet mogelijk is.

Herstellen, ontplooien en versterken

Het Jeugdhuis is een plek om tot rust te komen, maar ook een plek waar de jeugdige hulp krijgt om vertrouwen in zichzelf en de omgeving te herstellen of op te bouwen, identiteit te ontplooien en waar ze hun weerbaarheid en sociale vaardigheden kunnen versterken. De focus ligt op het terug gaan wonen in de thuissituatie of doorstroom naar zelfstandig wonen.   

Samen in beweging

Een jeugdige komt naar het jeugdhuis wanneer het thuis even niet meer lukt, omdat de situatie thuis is vastgelopen. Het doel is dat jeugdigen weer terug thuis kunnen gaan wonen. Ook ouders en/of naasten worden intensief bij de behandeling betrokken. Naast het creëren van rust en herstel van vertrouwen wordt er middels gezinsbehandeling gewerkt aan de redenen waarom de situatie thuis vastgelopen is. Het doel is om samen weer in beweging te komen, zodat samen thuis wonen weer mogelijk is.

Equibehandelcentrum op steenworp afstand

Tijdens sessies (gezins)dagbehandeling op ons, op een steenworp afstand, Equibehandelcentrum de Kraaghoeve wordt er gekeken naar interactiepatronen. Die informatie wordt weer teruggekoppeld naar de begeleiders in het Jeugdhuis, zodat de zorg volledig geïntegreerd is.

Midden in de maatschappij

In iedere stad wonen mensen die zorg en hulp nodig hebben. Waar dit voorheen vaak in zorgcentra en instellingen gegeven werd, zie je dat dit tegenwoordig steeds meer midden in de maatschappij gebeurt. Helga van Laak, Zeeuwse Gronden: ‘Een veilige, warme plek midden in de maatschappij geeft kwetsbare jongeren de ruimte om stap voor stap weer te durven deelnemen aan zaken die voor de meeste leeftijdsgenoten heel gewoon zijn. Voor kwetsbare jongeren is dit niet altijd even makkelijk. Het Jeugdhuis op deze locatie in Terneuzen geeft hen de mogelijkheid het vertrouwen in zichzelf te herstellen. Belangrijk is dat de jeugdigen dicht bij hun eigen gezin kunnen blijven wonen, zodat ouders en andere gezinsleden deel blijven uitmaken van het leven van hun zoon of dochter. Samen verder komen en ontwikkelen zodat ze als gezin weer samen verder kunnen.’

Betaalbaar wonen

Samen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is de financiële kant van de ontwikkeling vormgegeven. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen koopt de groepswoningen namelijk van AM Zeeland en verhuurt deze vervolgens aan Zeeuwse Gronden.

Vacatures Jeugdhuis

De start van het Jeugdhuis brengt natuurlijk ook nieuwe vacatures met zich mee, bijvoorbeeld voor de functies van senior medewerker, woonbegeleiders, gastheer/-vrouw en huishoudelijke hulp. De vacatures zijn te vinden op www.zeeuwsegronden.nl/vacatures.

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media