Inspirerende bijeenkomst Bouwend Zeeland

Op uitnodiging van Bouwend Zeeland heeft Gino van Driessche, in aanloop naar de Statenverkiezingen Gedeputeerde Staten, samen met Wim Deveneyns van H4A Statenleden en potentiële toekomstige Statenleden kennis laten maken met gebiedsontwikkeling Othene Zuid in Terneuzen.

Gino van Driessche, directeur AM Zeeland: ‘Op uitnodiging van Bouwend Zeeland heb ik, in aanloop naar de Statenverkiezingen Gedeputeerde Staten, samen met Wim Deveneyns van H4A Statenleden en potentiële toekomstige Statenleden kennis mogen laten maken met onze gebiedsontwikkeling Othene Zuid in Terneuzen. Ook spraken we over de ontwikkelingen in de bouwsector.

Duurzaam ontwikkelen

Ik heb de Statenleden meegenomen in de duurzame en inspirerende manier van ontwikkelen van de grootste wijk van Zeeland. Achter elk woningtype zit namelijk een gedachte die aansluit bij de woningmarkt en de sterke relatie met de arbeidsmarkt in Zeeland: moeten we bouwen voor starters, gezinnen en expats of moeten we bouwen voor de doorstroming? Hoe spelen we in op de vergrijzing en hoe gaan we om met het onderwerp zorg en wonen? Ook onderwerpen als duurzaamheid, waterbeheersing en klimaatadaptatie passeerden de revue. 

Vanuit leefbaarheid naar economische groei

Leefbaarheid is een essentieel onderdeel van onze plannen. Want als we Zeeland leefbaar houden en aantrekkelijk maken, zijn we in staat om de huidige bewoners hier te laten wonen en werken én kunnen we mensen van buitenaf aan ons binden. Mensen die we de komende jaren hard nodig hebben om de banen te kunnen opvangen die ontstaan vanuit de aanstaande pensioengolf; mensen die economische groei mogelijk maken. 

Visie

Wat we nodig hebben, is een heldere visie: Wat gaan we Waar maken en voor Wie. Dat betekent in ieder geval locaties met een juiste bestemming. Het geluk in Zeeland is dat we deze al op tal van plaatsen hebben. We kunnen dus vandaag al invulling geven aan de ambitie om 16.500 woningen voor 2030 toe te voegen aan de Zeeuwse woningvoorraad. Nu is dat aantal geen ambitie op zich wat mij betreft, maar een gevolg van het faciliteren van de economie en maatschappij in Zeeland. 

Voor ons als AM Zeeland dus een heleboel aspecten die ons dagdagelijks bezig houden om de juiste keuzes te maken op woning, wijk, regio en provinciaal niveau. Dat is wat de bouw bezighoudt.

Middensegment huursector tussen wal en schip

Een punt van zorg is de ontwikkeling van het zogenaamde midden-huursegment. Dit dreigt tussen wal en schip te raken. Woningcorporaties zetten zich in voor het sociale domein en investeerders bedienen de vrije sector huur. Deze laatste doelgroep heeft het laatste half jaar echter te maken gehad met ongunstige aanpassingen van wetgeving en het duurder worden van vreemd vermogen. Daardoor is het minder aantrekkelijk om in de vrije huursector te investeren. Het gevolg: het midden-huursegment wordt door niemand bediend. Ik hoop dat woningcorporaties ook in dit segment gaan investeren, anders zie ik het somber in. Als bouwsector realiseren we in ieder geval graag woningen voor deze belangrijke doelgroep.

Media heeft impact

De bouw heeft niet te klagen als het gaat om media-aandacht. Momenteel gebeurt er veel: economische perspectieven en marktontwikkelingen wisselen zich in snel tempo af. Zowel positieve als negatieve berichten. Er wordt bij de mediaberichten veel ingespeeld op het gevoel, maar de ratio ontbreekt nog wel eens: huizenprijzen dalen, maar zijn nog nooit zo hoog geweest. Huizen zijn nog steeds duurder dan een jaar geleden. De impact is in ieder geval dat het de consument raakt en het vertrouwen doet laten afnemen. Dat merken we in de bouw.

Kortere aanloop- en doorlooptijden

Dit alles betekent niet dat we achterover kunnen leunen, vooral als je weet dat de gemiddelde aanlooptijd momenteel 7 jaar is om tot ontwikkeling van een locatie te komen. Vandaag starten, is dus over 7 jaar bouwen. Gelukkig zet de minister daarom ook in op proceduretijdverkorting en heeft hij maatregelen aangekondigd om bouwprocedures in te korten. Gedeputeerde Van de Velde zet zich in voor voldoende ambtelijke capaciteit en daarmee versnelling van de woningbouwopgave.

Versnellen lukt alleen samen 

Onlangs kopte het AD “Gemeenten moeten trage projectontwikkelaars kunnen aanpakken”. En daar ben ik het graag mee eens. In mijn ogen is dat echter niet de essentie. Als we bouwopgave tijdig willen vervullen, dan zullen overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken. En dan ook echt samenwerken. Het gaat dan om vertrouwen, transparantie en doorpakken. Van wantrouwen naar vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd als we dat samen voor elkaar krijgen, we dan met dezelfde hoeveelheid mensen de opgave kunnen vervullen en kunnen versnellen om zo de woningen te maken die nodig zijn.

Uitdagingen genoeg: blijven we doen wat we deden of gaan we het anders doen? Ik denk dat veranderen de enige manier is om de doelstellingen te halen. Dat vraagt lef en durf.’

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media