Intentieverklaring Koningshof II getekend

AM Zeeland en Bouwgroep Peters gaan samen onderzoeken of het mogelijk is om huizen te bouwen naast de Koningshof woonwijk in Koudekerke. Vandaag, op 6 december, hebben ze met de gemeente Veere de overeenkomst getekend. Het idee is om ongeveer 150 huizen te bouwen die goed passen bij de bestaande buurt. Participatie van omwonenden en mogelijke bewoners is een belangrijk onderwerp gedurende het hele proces.

Haalbaarheidsonderzoek

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het bouwen van woningen op deze specifieke locatie. Dit onderzoek omvat het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het uitvoeren van verschillende studies. Eén van deze studies richt zich op het begrijpen van de behoeften van de buurt en het vaststellen van de vraag naar verschillende soorten woningen op de markt. Het stedenbouwkundig plan wordt ontwikkeld op basis van deze onderzoeken en in lijn met de doelen van de gemeente voor dit gebied. Het uiteindelijke plan wordt beoordeeld door de gemeenteraad en omvat onder andere aspecten als groen- en waterstructuren, woningtypen, esthetiek en duurzaamheid. Het is tevens gericht op het behoud van het landschappelijke karakter met aandacht voor water en groen, en de duurzame inrichting van het gebied. 

Ontwikkeling woningbouw stap verder

Wethouder René De Visser van de gemeente Veere is blij dat er nu een handtekening is gezet onder de overeenkomst: “Er is een grote vraag naar betaalbare woningen en daar wil de gemeente zo snel mogelijk aan voldoen. In onze gemeentelijke visie is Koningshof II een erg interessante woningbouwlocatie. In het verleden is daar ook rekening mee gehouden. We willen hier woningen realiseren voor verschillende doelgroepen met bijzondere aandacht voor senioren. Maar ook zeker aandacht voor betaalbaarheid in algemene zin, in de koop én huursector, want daar is veel behoefte aan.” 

Ontwikkeling met impact

De ontwikkelaar sluit zich hierbij aan. Gino van Driessche van AM Zeeland geeft aan: “Namens AM Zeeland en Bouwgroep Peters zijn we erg enthousiast over de volgende stap in het onderzoek naar woningbouw in dit gebied. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap voorwaarts om passende woningen te realiseren. We zetten gezamenlijk een belangrijke stap richting de realisatie van een inspirerende en duurzame woonomgeving. We hechten veel waarde aan participatie. Door nauw samen te werken en goed te luisteren naar de wensen en ideeën van de lokale gemeenschap streven we ernaar een groene woonwijk te creëren die aansluit bij de behoeften van een brede doelgroep. Ons doel is het realiseren van een omgeving waarin iedereen zich betrokken voelt en het gevoel van thuiskomen ervaart. Dit heeft impact!” 

Participatiebijeenkomst 2024

Participatie is een belangrijk onderdeel van deze woningbouwontwikkeling. Met leiding vanuit de ontwikkelaar wil de gemeente samen met omwonenden en bewoners een woonwijk ontwikkelen waar toekomstige bewoners prettig kunnen wonen. De eerste bijeenkomst zal in het eerste half jaar van 2024 plaatsvinden. Tijdens de eerste participatiebijeenkomst in 2024 kunnen omwonenden en mogelijke bewoners van het gebied aangeven wat hun aandachtspunten zijn en wat zij belangrijk vinden. Op basis van alle reacties zal de gemeente een concept stedenbouwkundig plan opstellen, dat vervolgens wordt toegelicht tijdens een tweede bijeenkomst voordat het ter behandeling naar de gemeenteraad wordt gestuurd. 

Voor meer informatie 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.koningshof2.nl.

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media