Nieuwbouw in Zeeland gaat door

Als je de media erop naslaat, ziet het er in de bouw niet goed uit. Klopt dat?

Mijn eerste reactie is: nee. In Zeeland is er grote vraag naar huur- en koopwoningen en die stijgt hier nog eens extra door de woningbehoefte vanuit expats. Zij komen dankzij economische groei naar onze regio. Steeds meer mensen zijn zich bovendien bewust van de voordelen van nieuwbouw, waaronder energiezuinigheid, comfort en gezondheid.

Prachtige projecten

Bij AM Zeeland zijn we dan ook met prachtige projecten bezig. Het afgelopen jaar startten we 190 woningen met de bouw: Strandbroeders, iQube en Frisiusschans in Terneuzen, Jazzboog fase 4 in Middelburg, Essenvelt in Middelburg, Noorderlofts Majestat in Zierikzee en Hernesseroord in Middelharnis. Daarnaast zin voor de projecten Weids in Zierikzee en de bouw van nog eens 16 woningen al vrijgegeven. Allemaal woningen die we het afgelopen jaar verkocht hebben. Met name de levensloopbestendige woningen en appartementen, maar ook de woningen voor doorstromers in het middel dure en dure segment doen het goed.

Nog steeds lage rentetarieven

Er is ook een groep kopers die nu even pas op de plaats maakt of kiest voor een bestaande woning. Dat zijn de starters en doorstromers in de wat lagere prijsklassen. Zij hebben het meeste last van de gestegen hypotheekrente. Ik zeg bewust niet ‘hoge hypotheekrente’, want ondanks de stijging ten opzichte van begin vorig jaar, kun je hypotheektarieven onder de 5% nog steeds lage tarieven noemen. Toch is het ruim het dubbele van begin vorig jaar en dat heeft effect op de leencapaciteit van de kopers. Kijkend naar deze beweging zien we dat nieuwbouwwoningen nog wel worden verkocht, maar niet meer aan hetzelfde tempo als voorheen.

Betaalbare en aantrekkelijke nieuwbouw

Positief is dat economen verwachten dat de hypotheekrente weer gaat dalen. Maar dat lost het probleem niet direct op. De bouwkosten zijn namelijk ook gestegen. Bij AM Zeeland bekijken we daarom momenteel welke opties er nog meer zijn om nieuwbouw betaalbaar te maken voor kopers én aantrekkelijk voor investeerders. Die tweede groep is ook enorm belangrijk. Allereerst omdat we een groot tekort zien ontstaan in de middeldurehuur en vrije huursector. En anderzijds omdat we bij grote projecten financiering en/of risicodragend vermogen bij investeerders kunnen onderbrengen.

Oplossingen op korte termijn

Want we willen blijven bouwen, we willen blijven voldoen aan de grote vraag. Deels doen we dat (nu al) door projecten gefaseerd te realiseren, zodat we sneller kunnen beginnen en zodat kopers zeker zijn van de bouw van hun nieuwe woning. En deels dus door samen te werken met investeerders en hen te laten meedelen in het resultaat. Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheden om consumenten financieel tegemoet te komen, bijvoorbeeld via KoopStart-regelingen.

KoopStart

Met KoopStart bieden we woningen met koperskorting aan voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Wanneer de koper de woning later weer verkoopt, ontvangen we de koperskorting terug en delen we mee in de waardeontwikkeling, zowel in positieve als negatief resultaat. In de tussentijd profiteert de koper van een lagere aankoopprijs en lagere maandlasten.

Samen verantwoordelijk

Ook met gemeenten kijken we samen hoe we de betaalbaarheid van nieuwbouw weer op een haalbaar niveau kunnen krijgen voor mensen met een smallere beurs. Dit vraagt flexibiliteit van ons, de gemeente en corporaties. In plaats van 100 aanvullende eisen aan een woning te stellen, is wellicht het volgen van het Bouwbesluit ook genoeg. Ik geloof er sterk in dat als we aan de voorkant nauw samenwerken, het mogelijk is om betaalbaar te bouwen. En ik vind ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor deze maatschappelijke opgave. Het is overigens geen nieuwe opgave. Betaalbaar bouwen is van alle dag. In de jaren ’80 had je de premie A, B, C en D, een regeling om koopwoningen bereikbaar te maken voor mensen met een lager inkomen.

Geen vergelijking met 2008

Een vergelijking met de woningcrisis van 2008 wil ik echter juist niet maken. Toen was er sprake van ontslagen en banken die niet bereid waren te financieren. Dat is nu wezenlijk anders. Bedrijven staan juist om personeel te springen en de hypotheekrente is, zoals ik al zei, niet extreem hoog.

Inspelen op de situatie

Waar het om gaat, is dat we als gebiedsontwikkelaar moeten inspelen op de situatie. Dat doen we bij AM Zeeland altijd. We spelen qua doelgroepen in op de vergrijzing, starters en expats, maar ook op doorstromers die juist weer ruimte maken voor starters. We zetten in op duurzaamheid zodat de totale woonlast voor de koper omlaag gaat en zijn bezig met het ontwikkelingen van woningen onder de € 250.000 VON. Voor het middelhuursegment zien we een oplossing in het opzetten van een provinciaal woninghuurfonds. Daarover spreken we met belangrijke stakeholders.

We bouwen door

We denken en bewegen dus volop mee. En, nog belangrijker, we bouwen door. De onzekerheid bij consumenten begrijpen we wel. Deze wordt gevoed door de vaak negatieve media-aandacht en gestegen prijzen. Maar die zijn relatief. Ik zou onze potentiële kopers dan ook willen adviseren om zelf, op basis van goed advies en rationele keuzes, hun afweging te maken. Onze makelaar en financieel specialisten helpen daar graag bij.

En aan professionele investeerders zou ik willen zeggen: kijk eens naar Zeeland en de enorme kansen die deze regio biedt. De beoogde groei in relatie tot relatief goedkope woonproducten zorgt voor een mooi aanvangsrendement en stabiele verhuurportefeuille. Daar ben ik van overtuigd.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwbouwmarkt weer aantrekt. En, we bouwen door!

Op de foto: Gino van Driessche, Rob Hogendoorn en Eric de Ruijsscher
AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media