Mortiere

  • Start 2003
  • Oplevering 2027

Mortiere is een uitbreidingswijk tussen de A58 en de achterliggende wijk in Middelburg. Kenmerkend zijn het groen van de golfbaan aan de rand van de wijk, een centraal park in het centrum en een dooradering van water. Het woonpark kent een eigen identiteit waar groen en water de structuur vormen. Door de diversiteit aan woningtypologieën, bewoners, maar ook door kwaliteit van het openbaar gebied is Mortiere echt een wijk voor iedereen.

Bijzonder waar het moet, normaal waar het kan

De verschillende projectmatige woningen en vrije kavels zijn volledig opgetrokken in de architectuur van de jaren ’30.  Een hoge mate aan diversiteit, in uiterlijke vertoning, gevelsteen en met rode of donkere pannen, maar toch een grote samenhang. Bijzonder waar het moet en normaal waar het kan.

Meer dan alleen woningen

In de wijk wordt meer gerealiseerd dan alleen woningen. De integrale ontwikkeling voorziet bovendien in een bedrijventerrein, woonboulevard en een golfbaan.

Het cijfer: 8

In het verleden hebben bewoners van Mortiere in een tevredenheidsonderzoek hun wijk een 8 gegeven. En velen bevelen anderen een woning aan in Mortiere. Verwijzend naar alle muziek gerelateerde straatnamen wordt er ook wel eens gezegd: ‘Mortiere…daar zit muziek in!’. Het plezier waarmee bewoners in Mortiere wonen, vaak geïllustreerd door verhuisbewegingen binnen de wijk, maar ook de kinderen van de bewoners die in Mortiere een woning kopen zijn daarvan een mooi voorbeeld.

Woongeluk

Dát woongeluk, dat is waar het om gaat. Het gaat echter niet specifiek om de ruim 1.400 woningen die er gerealiseerd gaan worden. Het gaat veel meer om het woongeluk dat hiermee voor álle kopers en inmiddels meer dan duizenden bewoners gecreëerd is.

Bouwen doe je samen

De slogan ‘Bouwen doe je samen’ is zeker in Mortiere van toepassing. Veel samenwerkingspartners zijn vanaf het eerste uur betrokken. AM en Heijmans Vastgoed blijven zich richten op het ontwikkelen van een mooie en natuurlijke omgeving met volop ruimte voor ontmoeting, gezondheid, duurzaamheid en ontspanning. Dat is waar projectontwikkeling werkelijk om draait.

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media