Othene Zuid

  • Start 2002
  • Oplevering 2028

Othene is uniek gelegen aan de oevers van de Otheense Kreek, de rand van het natuurgebied Margarethapolder, op steenworp afstand van de indrukwekkende Westerschelde én het centrum van Terneuzen. De verschillende deelprojecten in de wijk en de sterke voorzieningen maken wonen in Othene voor iedereen mogelijk.

Sterk DNA van Othene

Water en natuur spelen een belangrijke rol in de beleving van woongeluk. Deze elementen zijn ook veelvuldig terug te vinden in Othene. Niet alleen het groene en waterrijke karakter maakt wonen in Othene zo bijzonder, maar ook de voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, supermarkt en de vele speeltuintjes maakt de wijk sterk.

Breed woningaanbod

In Othene ontwikkelen we woningen voor iedereen. Naast starters en gezinnen, weten senioren de wijk ook enorm te waarderen. De levensloopbestendige woningen op o.a. de wooneilanden sluiten perfect aan op hun woonwensen.

Hoog cijfer woning en woonomgeving

In 2021 is een uitgebreid woontevredenheidsonderzoek in Othene uitgevoerd. Voor de woning scoorde Othene een 9 en de woonomgeving werd bekroond met een 8. De belangrijkste redenen om in Othene te wonen zijn: de opzet van de wijk, het op dat moment aangeboden woningtype, de sfeer van de wijk en de architectuurstijl. Zeker ook de nabijheid van de Otheense Kreek, het Westerscheldegebied en het natuurgebied Margarethapolder worden erg door de huidige bewoners gewaardeerd.  

Inclusieve stad

In iedere stad wonen mensen die zorg en hulp nodig hebben. Waar dit voorheen vaak in zorgcentra en instellingen gegeven werd, zie je dat dit nu steeds midden in de maatschappij gebeurt. Ook in Othene. Midden in Othene staat een jeugdhuis voor 14 jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, voor wie thuis wonen tijdelijk niet mogelijk is. Het is belangrijk om oog te hebben voor het ontwikkelen van een omgeving die bereikbaar is voor iedereen.

Woongeluk

Gebiedsontwikkeling gaat niet niet specifiek om de vele woningen die in Othene worden gebouwd. Het gaat om het woongeluk dat we hiermee voor álle kopers en inmiddels duizenden bewoners hebben kunnen creëren. En het gaat niet alleen om stenen stapelen. We richten ons immers op het ontwikkelen van een mooie, natuurlijke omgeving met volop ruimte voor ontmoeting, gezondheid, duurzaamheid en ontspanning. Dat is waar projectontwikkeling werkelijk om draait.

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media