Van bezwaar naar waardevolle samenwerking

Een bezwaar tegen je plannen. Geen enkele ontwikkelaar zit daarop te wachten. Maar dit bezwaar bracht iets heel moois teweeg.

In 2022 vroegen we een omgevingsvergunning aan voor een nieuw wijkdeel in Othene. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut diende een bezwaar in. Niet om ons te dwarsbomen, zo gaven ze direct aan, maar om natuurinclusief bouwen te stimuleren. Dat greep meteen onze aandacht. Het sluit namelijk goed aan bij de ambitie van AM om in 2035 klimaatpositief te zijn.

Wat we al doen

In onze projecten kiezen we al voor hernieuwbare energie, circulariteit en slimme oplossingen om de aarde zo min mogelijk te belasten en zelfs meer terug te geven dan je verbruikt. Maar wat we deden in het kader van natuurinclusiviteit kon blijkbaar nog beter. We stonden open voor het advies van De Steltkluut en wilden graag actief met ze samenwerken om te kijken wat we nog meer konden doen.

Prachtig voorstel

Roel Adriaansen van De Steltkluut was positief verrast door onze reactie: ‘Bij grote nieuwbouwprojecten vragen we vanuit De Steltkluut met name om de openbare ruimten zo natuurvriendelijk mogelijk in te richten. Maar AM Zeeland wilde een stap verder gaan en samen met ons kijken hoe natuurinclusiviteit ook in de wijk zelf vormgegeven kan worden. Ze stelden voor om een tuininspiratiegids te maken voor bewoners. Dat vonden wij een prachtig voorstel.’

Tuininspiratiegids voor bewoners

Zo gezegd, zo gedaan. De eerste tuingids overhandigden we onlangs aan de nieuwe bewoners van de Frisiusschans in Othene. In de gids staan allerlei tips over hoe je met je tuininrichting kunt bijdragen aan biodiversiteit, maar ook hoe je bijv. bepaalde keuzes kunt maken die klimaatadaptiever zijn. Welke beplanting je bijvoorbeeld kunt kiezen en hoe je natuurvriendelijk kunt omgaan met bestrating en verlichting.

Gevarieerder aanbod in ontwikkelplannen

Daarnaast keken we ook kritisch naar onze eigen ontwikkelplannen. Ons landschapsinrichtingsplan bevat een gevarieerder aanbod aan inheemse plantensoorten zodat we de monocultuur tegengaan. Dit doen we in overleg met de gemeente. In nieuwe ontwikkelingen willen we ook kijken naar voorzieningen voor vogels en vleermuizen in en om woningen en het minimaliseren van bestrating bij de inrichting van openbare ruimten.

Nog meer woongeluk creëren

Ondanks dat natuurinclusief ontwikkelen al in het DNA zit van AM Zeeland, heeft De Steltkluut ons uitgedaagd nog een stapje extra te zetten. Het maakt ons en onze plannen, de woonwijken, nog sterker én vooral nóg mooier. Het is nou eenmaal een feit dat groen en biodiversiteit bijdragen aan het geluk en de gezondheid van bewoners.

Persoonlijk geïnspireerd

De samenwerking met De Steltkluut heeft ook mij persoonlijk geïnspireerd. Ik ga een cursus ‘Natuurinclusief ontwikkelen’ bij Platform KAN volgen. Zo kan ik nog meer toegevoegde waarde leveren als gebiedsontwikkelaar en het belangrijkste doel, woongeluk creëren, nog beter invulling geven.

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media