Versneld betaalbare woningen toevoegen in Othene

Deze week hadden we bijzonder bezoek in Othene Zuid: Minister Hugo de Jonge en de drie burgemeesters van Zeeuws-Vlaanderen. Dit bezoek maakt onderdeel uit van een serie regionale werkbezoeken in het kader van 'Elke regio telt!'. Het is heel fijn om te zien dat minister De Jonge, met Zeeuwse roots, zich zo inzet voor de Zeeuwse belangen en het versterken van de regio.

Weer laten floreren Zeeuwse woningmarkt. Hoe?

Het bezoek aan Othene was één van de stopplaatsen van deze dag. Met Minister Hugo de Jonge ging ik in gesprek om uit te leggen wat er dient te gebeuren om de woningmarkt in Zeeland weer te laten floreren, maar vooral ook om concreet uit te leggen waar behoefte aan is in Zeeland. Zo hebben we het gehad over het behouden van jongeren in én voor onze regio en het belang wat de regio hierbij heeft om de beroepsbevolking op peil te houden en te laten groeien.

Goed en een breed aanbod in de regio van onderwijs op alle niveaus is hierbij van essentieel belang. Veel van onze jongeren trekken nu weg om buiten de provincie te gaan studeren en krijgen hiermee als het ware een uitnodiging om de provincie uit te vliegen. Niet omdat ze dat per se willen, maar vanwege het feit dat er onvoldoende aanbod van onderwijs is in de regio. Bereikbaarheid van én naar het onderwijs is dan ook een must. Oók voor diegene die toch besluiten buiten de provincie te gaan studeren. Hiervoor is goed openbaar vervoer noodzakelijk.

Bouwen, bouwen en bouwen

Al in 2005 werd het bestemmingsplan Othene Zuid vastgesteld dat de bouw van 1.450 woningen mogelijk maakte. Inmiddels zijn hier ruim 1.100 woningen gerealiseerd. Maar we willen hier meer woningen bouwen: juist om in te spelen op de grote behoefte van de jongeren die cruciaal zijn voor onze regionale toekomst.

We willen met deze extra woningen inzetten op nog dit jaar te starten met betaalbare huur- en koopwoningen.

  • In het tweede kwartaal zullen we speciaal voor jongeren en starters ons nieuwe woningconcept ‘The One’ lanceren: snel, betaalbaar en duurzaam, met een koopsom rond de € 250.000. Een mooie, veilige omgeving met woningen voor ieders budget. En aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen waarin een gemeenschap groeit, omdat iedereen zich welkom heet. Door de bouw van 60 woningen met openbare ruimte, die inspeelt op welzijn en geluk, creëren we social impact.
  • In het derde kwartaal starten we samen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen met de realisatie van 24 eengezinswoningen met huurprijzen onder de liberalisatiegrens (€ 880/maand).

Groeien!

De toevoeging van extra woningen wordt door Terneuzen om meerdere redenen toegejuicht. De gemeente wil groeien én heeft afspraken met een regionale woonvisie en de Zeeuwse Woondeal gemaakt over woningbouw. Tot 2030 moeten er 1.820 woningen worden toegevoegd, waarvan twee derde in het betaalbare segment. Met de extra woningen zullen wij bijdragen aan deze doelstellingen en daarmee de groei van Zeeland.

Wat mij blij maakt is dat we samen met de gemeente Terneuzen direct na ondertekening van de Zeeuwse Woondeal hebben gekeken naar de mogelijkheden om binnen het bestaande plan Othene Zuid in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen om betaalbaar wonen te realiseren. Geen nieuwe langdurende trajecten voor nieuwe plannen, maar met creativiteit en lef oude gedachten loslaten en invulling te geven aan de nieuwe werkelijkheid binnen bestaande plannen. Op deze wijze kunnen we dit jaar al op grote schaal invulling geven aan betaalbaar wonen!

Elke Regio Telt!

De raadscommissie Omgeving buigt zich volgende week woensdag over het nieuwe bestemmingsplan dat de bouw van meer betaalbare woningen mogelijk moet maken. Als daar een positief besluit over wordt genomen, dan kunnen we echt gaan bouwen. En dan bedoel ik niet alleen het bouwen van woningen, maar echt verder bouwen aan de groei van Zeeland. Uiteraard dient dat in brede zin te gebeuren. Zo zijn we ook ontzettend blij dat er hard gewerkt wordt aan de verlenging van de Laan van Othene. Al met al weer een zeer inspirerende dag met de groep van ‘Elke Regio Telt!’.

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media