Versnellen in 2024. Het kan, het moet!

Gino van Driessche, directeur AM Zeeland: 'Voor alle doelgroepen in alle prijsklassen blijven bouwen en daarin nog versnellen ook. Met die ambitie gaan we bij AM Zeeland 2024 tegemoet. Ondanks alle hobbels en tegenwind. Samen kunnen we dit!'

‘Het realiseren van betaalbare woningen in de koop- en huursector gaat momenteel nog veel te langzaam. Dat moet in 2024 anders! We moeten denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. We moeten kansen creëren en samen het bredere maatschappelijk belang vooropstellen. 

Vertrouwen

Samen is een cruciale factor in deze context. We staan namelijk voor een grote opgave die we alleen samen, als betrokken marktpartijen, corporaties en gemeenten, kunnen invullen. Hiervoor moeten we met elkaar in gesprek, elkaar vertrouwen, accepteren dat belangen niet altijd parallel lopen en ook zien dat ze vaak helemaal niet zo verschillend zijn. Zo kunnen we gezamenlijke doelstellingen vaststellen, kansen creëren en stappen zetten! 

Kansen

Kansen zijn er in Zeeland echt genoeg. En niet alleen in nog nieuw te ontwikkelen plannen die pas na 5 of 10 jaar doorlooptijd gerealiseerd kunnen worden. Er zijn genoeg lopende gebiedsontwikkelingen waarin versnelling mogelijk is. Het herprogrammeren heeft natuurlijk een ruimtelijke impact op de verouderde en achterhaalde uitgangspunten en ja, mogelijk ook financiële consequenties, maar het kan. 

Echt betaalbaar

Er is dringende nood aan betaalbare woningen. En dan bedoel ik écht betaalbaar. In de Zeeuwse Woondeal is betaalbaar gedefinieerd als woningen met een koopsom van maximaal € 355.000 of een huur tot € 1.000 per maand. Ik denk dat voor een starter, zeker als hij/zij alleenstaand is, dit een onbetaalbaar product is. Het zal dus goedkoper moeten. En ook dat kan én moet. We moeten dan wel keuzes durven maken en betaalbaarheid vooropstellen. 

Anders doen, ook al in 2024

We lossen dit probleem niet op als we zo doorgaan. Breek plannen open, creëer de ruimte en benut de kansen. Op deze manier kunnen we ook in 2024 al versnellen en zo betaalbare koop- en huurwoningen snel realiseren. Dat is in ieders belang, maar vooral voor de doelgroepen die zitten te springen om deze woningen. Starters, senioren én (tijdelijke) internationale werknemers. 

Senioren

Door de dubbele vergrijzing wordt de vraag naar levensloopbestendige woningen steeds urgenter. We moeten daarbij niet alleen versnellen, maar ook zorgen dat er gebouwd wordt op plekken waar zorg aan huis voor nu en in de toekomst betaalbaar blijft. Locaties in nabijheid van bestaande of nieuwe zorginfrastructuur zijn dan cruciaal. Daarbij moeten ontmoeting, welzijn en zorg centraal staan.

Bijkomend voordeel is dat door het realiseren levensloopbestendige woningen er een verhuisketen op gang komt waardoor uiteindelijk ook bestaande starterswoningen beschikbaar komen. Want laten we niet vergeten dat de echte starterswoningen onder € 200.000 al gebouwd zijn. 

Internationale werknemers

Ik noemde ook de internationale werknemers. Zij zijn hard nodig voor onze economie. Ze komen echter alleen wanneer we ze een aantrekkelijke omgeving en huisvesting kunnen bieden. De uitdaging hierbij is: waar? We kunnen er geen genoegen meer mee nemen dat er nergens een ‘geschikte’ locatie zou zijn op basis van ‘not in my backyard’. Maatschappelijke problemen moeten voorrang krijgen. Die raken iedereen.

Wat mij betreft ligt de oplossing voor ‘waar’ niet in bestaande wijken. De druk op de woningmarkt is al groot genoeg en de kansen voor starters te klein. Ik denk eerder aan een grootschalige voorziening in iedere Zeeuwse subregio. Zie het maar als een groot hotel. Hoe groter, hoe meer voorzieningen en hoe professioneler uit te baten. 

Ons belangrijkste doel

Uiteindelijk is ons belangrijkste doel steeds het duurzaam bouwen van gezonde woon- en werkomgevingen die geluk en welzijn faciliteren. Ook in 2024 gaan we dat doen. Sowieso met onze projecten in Othene in Terneuzen, het Goese Diep in Goes, Noorderpolder in Zierikzee, Hernesseroord in Middelharnis, Essenvelt en Mortiere in Middelburg en Oranjehof in Axel. 

Een even belangrijk doel binnen AM Zeeland is het creëren van sociale impact. In woonwijken stimuleren we vitaliteit en ontmoeting en we werken mee aan de realisatie van woon/zorgprojecten. In 2024 gaan we uitvoering geven aan een gecombineerde woon/zorghuisvesting voor jongeren en ouderen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en er alle ruimte is voor welzijn. 

En nu sneller

Plannen zijn er dus genoeg en ik zie nog zóveel andere kansen. Nu is het alleen nog zaak om ze versneld te realiseren. Met elkaar, op basis van vertrouwen en met oog voor de urgentie. Als het aan mij ligt, gaat het lukken!’

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media