Bijdragen aan een mooiere wereld begint bij jezelf

De wereld een stukje mooier maken, dat is mijn missie en passie in mijn werk. In deze tijd, gekenmerkt door een groeiende urgentie voor klimaatactie, vind ik mezelf dagelijks te midden van uitdagingen en kansen. Mijn doel? Het creëren van een omgeving waar mensen zich niet alleen thuis en gelukkig voelen, maar ook een omgeving die een positieve impact heeft op ons milieu.

Waar die drive vandaan komt? Misschien omdat ik van de Millenial-generatie ben en ik de klimaatcrisis steeds zichtbaarder heb zien worden. Maar misschien ook wel omdat ik ben opgegroeid op een boerderij waarbij bewust omgaan met mens, dier en milieu altijd al een vanzelfsprekendheid was. Hoe dan ook, ik vind het belangrijk om er alles aan te doen om de aarde zo min mogelijk te belasten, voor nu én voor de volgende generaties.

De opgave is groot en complex 

Gelukkig werk ik bij een gebiedsontwikkelaar met dezelfde waarden en ambities, AM Zeeland. Hier beseffen we welke impact ons werk op de wereld heeft en voor welke opgave we staan om die een stukje mooier te maken. Die opgave is groot en complex, zeker ook in ons vak. Uiteindelijk moeten er toch woningen gebouwd worden en daar is altijd materiaal en energie voor nodig. Ons werk heeft dus altijd impact op het milieu. Maar die impact kunnen we wel minimaliseren en dat is wat we doen.

Hoe?

Hoe? Op veel manieren. Allereerst door als organisatie heel bewust met thema’s als gezondheid, geluk, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en inclusiviteit bezig te zijn en hier ook echt inhoud aan te geven. Het gaat soms om heel ‘gewone’ dingen, zoals het creëren van een groene wijk met diverse woningtypen en fijne wandelpaden. Maar het gaat nog veel verder dan dat.

Energieneutrale woningen

Bij AM Zeeland creëren we bijvoorbeeld energieneutrale woningen waarbij er genoeg groene energie kan worden opgewekt als dat er nodig is in het gebouwgebonden verbruik. We kiezen hierbij al regelmatig voor de combinatie van een bodemwarmtepomp, zonnepanelen en een warmteterugwininstallatie.

Biodiversiteit

Daarnaast hebben we ook oog voor de biodiversiteit. Het belang daarvan wordt, in mijn ogen, door velen nog onderschat. Maar zonder dat we het doorhebben, zorgt een enorme soortenrijkdom aan dieren en planten voor evenwicht in de natuur. Ze hebben elkaar nodig voor bestuiving, voedsel of schuilplaats. Zonder dat evenwicht, gaat het mis. Daarom leggen we bijvoorbeeld groene erfafscheidingen met inheemse planten aan en integreren we waterpartijen in de wijk.

Klimaatadaptatie 

Hetzelfde geldt voor klimaatadaptatie. Door de klimaatverandering zie je dat er in gebieden met veel bestrating, op warme dagen, problemen als hittestress ontstaan. Maar ook wateroverlast bij overvloedige regenval. Daarom passen wij slimme oplossingen toe zoals minimalisering van verharding, toepassing van grastegels en de aanleg van groene daken. Ook met het creëren van wadi’s, groenstroken waar overtollig water wordt opgevangen en op natuurlijke wijze de bodem indaalt, dragen we bij aan klimaatadaptatie.

Inspireren van toekomstige bewoners

Met deze initiatieven willen we niet alleen bijdragen aan een gezonder milieu, we willen door het goede voorbeeld te geven ook de toekomstige bewoners inspireren om hetzelfde te doen. We bieden ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra zonnepanelen te laten installeren en geven een magazine mee met ideeën voor een klimaatadaptieve en biodiverse tuin.

Gezond en gelukkig wonen

Al deze ‘groene’ keuzes dragen bij aan een fijne woonomgeving. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook in het project Noorderpolder Hofstee. Samen met Gemeente Schouwen-Duiveland, MIX architectuur, AVV Beheer, architectenbureau Kreatuur en MAAK Space hebben we een leefbare wijk ontworpen tussen stad en platteland. Het landschap eromheen vormde hiervoor de basis.

Noorderpolder Hofstee 

Het vele openbare groen in deze wijk, met wandel- en fietspaden en natuurlijke speelplaatsen, nodigt uit voor beweging en sociale interactie. Auto’s zijn aan het zicht onttrokken en verzameld in gezamenlijke parkeerhoven. Hierdoor genieten bewoners van fantastische doorzichten naar het vele water en groen. Dit alles resulteert in een fijn en prettig gebied om in te verblijven, ontmoeten en verplaatsen. Ik vind het prachtig om te zien hoe onze keuzes hier concreet bijdragen aan het welzijn van mens, dier en milieu. Daar dag in, dag uit mee bezig mogen zijn, geeft me veel energie.

Noorderpolder Hofstee is een samenwerking van AM Zeeland, AVV Beheer en Gemeente Schouwen-Duiveland.

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media