Referentieprojecten

Wij zien mogelijkheden waar anderen beperkingen zien.

We bedenken en ontwikkelen inspirerende en duurzame leefomgevingen, in de stad en daarbuiten. Bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden, om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. Steeds vaker worden deze functies gemengd, waardoor levendigheid en de houdbaarheid op termijn worden geborgd. Dat de samenleving deze drijfveer en de kwaliteit van onze projecten (h)erkent, blijkt uit de vele prijzen die onze onderneming de afgelopen jaren in de wacht heeft gesleept.

Met deze combinatie van filters zijn er geen projecten gevonden.
AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media