Bouwen aan een gezonde woon- en werkomgeving

Gezonde ontwikkelingen.

Als gebiedsontwikkelaar voelen we de verantwoordelijkheid om een gezonde woon- en werkomgeving te creëren. In al onze projecten staat het welzijn van de bewoners en gebruikers centraal. We geven er invulling aan via de 3 G’s: ‘gebouw’, gebied en gedrag. We ontwikkelen duurzame gebouwen én woningen met voldoende daglicht en een gezond binnenklimaat. We ontwerpen een gebied waarin interactie en beweging wordt gestimuleerd. En we nodigen jong en oud uit tot een actieve leefstijl en zelfontplooiing.

Design for wellbeing

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media