Werken aan een positieve klimaatimpact

Duurzaamheid als leidend principe.

We ontwikkelen omgevingen voor huidige én volgende generaties. Duurzaamheid speelt daarin een grote rol. Klimaatpositief in 2035, dat is ons doel. Dat gaan we bereiken door onder meer circulair te bouwen. Denk daarbij aan het gebruik van circulaire en biobased materialen en de realisatie van energiepositieve woningen. Daarnaast maken we ruimte voor klimaatadaptatie en biodiversiteit en stimuleren we eindgebruikers om duurzame keuzes te maken. Samen drukken we zo een positieve stempel op de toekomst.

Move to climate positivity

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media