Nieuwbouwprojecten gaan gewoon door

De schrik zat er bij sommige huizenzoekers goed in toen afgelopen jaar de hypotheekrente steeg. Ze maakten even pas op de plaats waardoor de verhitte woningmarkt afkoelde en de verkoop van nieuwbouwprojecten vertraagde. Maar nu de hypotheekrente gestabiliseerd is en veel lonen gestegen zijn, lijkt er een kentering te komen. Dat zien ook makelaars, aannemers en projectontwikkelaars in Zeeland.

2023 beter dan verwacht

‘Je merkt dat de onzekerheid afneemt, bevestigt Paul Saman van Kindt & Biesbroeck. ‘De gestegen rente heeft wel tot gevolg dat de leencapaciteit van de gemiddelde koper wat is afgenomen. Kopers zijn daardoor naar een ander prijssegment geschoven, maar de vraag naar woningen blijft op niveau. 2023 loopt wat dat betreft beter dan we van tevoren hadden verwacht.’

Stap richting nieuwbouw

Tegelijkertijd lijkt de verkoop van nieuwbouw iets minder hard te lopen als de verkoop van bestaande woningen. Echter, Lennart van Wallenburg van Stad & Zeeland Makelaars ziet nog steeds dat de stap richting nieuwbouw wordt gezet. ‘Enerzijds door een mooie overwaarde, het meenemen van de huidige hypotheekcondities en de lagere energielasten waardoor de maandlasten vaak meevallen. Anderzijds verruilen mensen hun huidige woning voor een appartement. We zien dat mensen met plezier toeleven naar het ontstaan van hun duurzame droomwoning die volledig is afgestemd naar hun eigen wensen.’

Duurzaamheid verdient zichzelf terug

Tom de Caluwé van Aannemersbedrijf Van der Poel ziet dit ook. ‘Van veel kopers krijgen we terug dat ze blij zijn dat ze juist in deze tijd gekocht hebben. De gelijke of juist lagere woonlasten van hun nieuwe appartement of gasloze woning zijn, ondanks de gestegen rente, toch interessant geweest om de stap te zetten.’

En dat niet alleen. Duurzame woningen zijn naast financieel aantrekkelijk ook extra comfortabel, brengt Gino van Driessche van projectontwikkelaar AM Zeeland ter sprake. ‘Kopers zijn zich steeds bewuster van de voordelen van een nieuwbouwwoning. Enerzijds de financiële voordelen door energiebesparing en anderzijds ook de voordelen in comfortabel en gezond wonen.’

Doorlooptijd nieuwbouw zo kort mogelijk

Veel voordelen dus voor nieuwbouw, maar er is nog een uitdaging te overwinnen: nieuwbouw kent vaak langere doorlooptijden. Een nieuwbouwproject wordt namelijk vaak pas gebouwd wanneer 70% van de te bouwen woningen verkocht is en je weet als koper niet wanneer dat zal zijn. In de afgelopen periode ervaarden kopers daardoor onzekerheid. Wanneer zou hun woning gebouwd worden en konden ze hun bestaande woning tegen de opleverdatum toch wel verkopen? Die onzekerheid is niet nodig, geven de experts nu aan.

Gefaseerd bouwen

‘Je merkt dat ontwikkelaars en aannemers grote bouwprojecten nu gefaseerd bouwen’, aldus Wim Dodmond van Faasse & Fermont. ‘Daardoor hoeven kopers niet zo lang te wachten tot een groot deel van het project verkocht is, maar start de bouw al veel eerder. Dat zien we nu volop gebeuren.’ Gino van Driessche bevestigt: ‘We knippen onze projecten op in kleinere bouwfasen en we blijven bouwen, ook bij lagere verkooppercentages. Zo zijn we al diverse projecten gestart bij verkooppercentages van 44%.’

Meer zekerheid voor kopers

Ook Stefan den Dekker van Bouwgroep Peters bevestigt dit beeld. ‘De verkoop van nieuwbouw loopt door en we zien de animo tijdens de bouw nu oplopen richting opleveringsdatum. Dat geeft ons vertrouwen en dus durven we eerder met bouwen te starten. Dit geeft kopers op hun beurt weer meer zekerheid over de oplevertermijn en het moment waarop ze hun eigen woning kunnen verkopen.’

Financiële voordelen

Veel geldverstrekkers geven een rentekorting bij het aankopen een nieuwbouwwoning. Hypothecair Planner Rens Cosijn, Veldsink: ‘Een rentekorting zorgt voor een besparing op de maandelijkse hypotheeklasten en daarnaast kan een rentekorting ook nog invloed hebben op de totale leencapaciteit, zodat er in veel gevallen mogelijk is om een hogere hypotheek af te sluite

Er is financieel echt meer mogelijk dan dat er wordt gedacht. ‘Kopers die voor 2012 een hypotheek hebben afgesloten en nu nog hebben lopen, kunnen gebruik maken van overgangsrecht. Vanaf 2013 is het namelijk verplicht om annuïtair of lineair de hypotheek in 30 jaar af te lossen om in aanmerking te komen voor renteaftrek. De hypotheek moet dus in 30 jaar afgelost worden en onder het overgangsrecht kan een koper zijn aflossingsvrije hypotheek nog meenemen. Het voordeel is dat er geen aflossing betaald moet worden en dat zorgt voor een lagere maandlast.’ 

Verkocht wordt er nog steeds

Niet bij alle projecten is deze werkwijze nodig. Er worden nog steeds veel nieuwbouwwoningen verkocht, met name in het luxere segment. Martijn van Sabben van Aannemingsbedrijf Fraanje noemt een voorbeeld: ‘In de nieuwbouwwijk Aria Goes bouwen we ondanks alle ontwikkelingen duurzaam door met zelfs vlasisolatie in daken en spouwmuren. Dat is een duurzaam alternatief dat voor een extra gezond en comfortabel woonklimaat zorgt. We bouwen nu 45 woningen waarvan meer dan 80% verkocht is. De eerste woningen zitten al onder de pannen.’

Persoonlijke aandacht

Een tijd als deze kent ook positieve kanten, ziet ook Ben de Weerd van Schinkel de Weerd Makelaardij: ‘In de huidige marktomstandigheden zien we met een stabilisatie van de woningmarkt, dat er minder druk op de aankoop van een nieuwbouwwoning komt. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor persoonlijke aandacht van de klant. Voor de klant bieden we steeds meer mogelijkheden om zich goed te laten informeren. Zo zijn we nu bezig met vrijblijvende informatiedagen, waarin een financieel adviseur laagdrempelig de voordelen van aankoop van een nieuwbouwwoning toelicht. Ook op het vlak van duurzaamheid, merken we een groeiende interesse om meer te weten te komen over de energietransitie. Niet enkel de besparing op de lasten, maar ook over het gebruik en de voordelen hiervan. Aan tafel merken we dat kandidaat-kopers ook positief verrast zijn over de mogelijkheden om de woning te personaliseren en echt aan te passen op hun eigen woonwensen. We zien daarnaast ook creatieve oplossingen ontstaan vanuit ontwikkelaars, ook op financieel vlak.’

Wij bouwen door!

‘Klopt’, reageert Gino van Driessche. ‘Zo bieden we KoopStart aan. Kopers krijgen dan een koperskorting op de woning die ze pas moeten terugbetalen op het moment dat ze hun huis ooit weer verkopen. Dat scheelt ze enorm in investering en maandlasten. Daarnaast bouwen we een breed aanbod voor alle doelgroepen, waaronder woningen onder de € 250.000 VON. Ook onderzoeken we samen met gemeenten en woningcorporaties welke oplossingen er nog meer zijn om betaalbaar te kunnen bouwen voor iedereen. Ik zie het als een gezamenlijke maatschappelijke opgave. Hoe dan ook, wij bouwen door, want nieuwbouw is ontzettend belangrijk voor de doorstroming in de markt.’

Vooruitkijken en uitdagingen samen oppakken!

Vincent Bliek, voorzitter van Bouwend Zeeland, geeft aan dat er inderdaad uitdagingen zijn in de markt. Vincent: ‘Prijzen van materialen stijgen, rentes stijgen, personeelskosten stijgen. Echter, wanneer we bij onze leden doorvragen dan zien we dat de orderportefeuilles nog goed gevuld en perspectief biedend zijn. Daarnaast, dat mag ook niet onvermeld blijven, de bouwopleidingen zijn ook goed bezet met leerlingen. Zeker nu we in Zeeland gezamenlijk als markt en overheid de Zeeuwse Woondeal hebben gesloten, moeten we vooruitkijken en de uitdagingen samen oppakken.

Dit vraagt van iedere betrokken partij bij deze Woondeal een open en constructieve houding. Alleen dan kunnen we de deal samen laten slagen en realiseren we het gezamenlijke doel: voldoende woonruimte in Zeeland!’

  • Gino van Driessche, directeur AM Zeeland, 06 – 22 60 22 58
  • Vincent Bliek, voorzitter Bouwend Zeeland, 06 – 58 99 78 36
AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media