Steeds meer oplossingen voor CO2-neutraal bouwen

CO2-neutraal bouwen in 2050, daar moeten we met z’n allen naar toe. En dat moeten we niet alleen, dat willen we bij AM Zeeland ook. We hebben zelfs de uitdagende doelstelling om al vanaf 2035 klimaatpositief te zijn. Achterover leunen en ontwikkelingen afwachten is dan niet voldoende. Het gaat om doen. En dat doen we!

Allereerst ben ik als Junior Projectontwikkelaar namens AM Zeeland betrokken bij het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland. Hierin zijn nog zo’n 70 andere bedrijven uit de bouwsector vertegenwoordigd. Samen zijn we actief op zoek naar manieren om de CO2-uitstoot bij de bouw van woningen te beperken. Dat is hard nodig. We staan namelijk in Zeeland voor de opgave om tot 2030 zo’n 16.500 woningen in Zeeland te bouwen. Met de huidige bouwmethoden zouden we daarbij zo’n 825 kiloton CO2 uitstoten, terwijl dit maar 330 kiloton zou mogen zijn volgens het Klimaatakkoord. 

Goed nieuws

Werk aan de winkel dus. Maar het goede nieuws is: we vinden steeds meer oplossingen. Een effectieve manier om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, is bijvoorbeeld door meer biobased te gaan bouwen. Dus bouwen met materialen zoals hout, katoen en natuurlijk rubber. Een tweede manier is door hergebruik van materialen. We moeten bewegen van een wegwerpeconomie naar een circulaire economie. Daarvoor moeten we woningen demontabel maken. Dan kunnen we de gebruikte materialen later, bij einde levensduur van het gebouw of de woning, demonteren en hergebruiken.

De toekomst is nu

Klinkt als toekomstmuziek? Klopt deels, maar het is ook al realiteit! In Othene realiseren we eind dit jaar 24 woningen volgens het houtbouwconcept Flow. Dit concept is ontwikkeld door de BAM. Er worden met name biobased bouwmaterialen in toegepast zoals hout voor het casco en de kozijnen en cellulose isolatie. Daarnaast is het een modulair opgebouwd systeem dat ook weer demontabel is bij einde levensduur van de woning. Er wordt zelfs een materialenpaspoort opgemaakt om exact te kunnen traceren welke herbruikbare materialen waar in de woning gevonden kunnen worden.

Duurzaam en gezond

Het is fantastisch om aan zo’n duurzaam project te werken, zeker ook omdat het bijdraagt aan de doelen die we bij AM Zeeland nastreven. Enerzijds een heel duidelijke: omgevingen ontwikkelen voor huidige én volgende generaties. Duurzaam bouwen speelt daarin een cruciale rol en bovendien zorgen we dat de Flow woningen energieneutraal zijn in de gebruiksfase. Anderzijds dragen de Flow woningen ook bij aan ons doel om gezonde woon- en werkomgevingen te creëren. In de Flow woningen zorgt het hout namelijk voor gezonde vochtwaarden en een fijn gevoel van comfort. 

Snel, kwalitatief, betaalbaar

Naast deze voordelen zijn er ook praktische pluspunten. Een korte bouwtijd, hoge kwaliteit en goede betaalbaarheid bijvoorbeeld. Flow woningen worden voor een groot deel in de fabriek gemaakt. Hierdoor kunnen we efficiënter werken, wordt er minder afval geproduceerd en ligt de kwaliteit hoger doordat er onder geconditioneerde omstandigheden wordt gewerkt. Op de bouwplaats staat de woning binnen ongeveer 3 maanden. Behalve snel is dit ook duurzaam, want bij de assemblage worden elektrische kranen gebruikt. 

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media