Samen duurzaam en circulair bouwen

Hoe kunnen we Zeeland samen nóg mooier maken? Met die vraag hou ik me als projectontwikkelaar graag bezig. En het antwoord, merk ik, zit hem steeds meer in samenwerking, duurzaamheid en circulariteit. Drie thema’s die het krachtigst zijn als ze samenkomen.

De thema’s die ik noem, zijn niet nieuw. Ze vormen binnen AM Zeeland al jaren belangrijke speerpunten, maar gaandeweg krijgen ze steeds meer vorm. Vanuit AM Zeeland zetten we ons in om met onze samenwerkingspartners bewustwording te creëren rondom de impact van de thema’s op succesvolle gebiedsontwikkeling. Je hebt elkaar nodig.

Samenwerken als keten

Bouwen met bewustwording van materiaalkeuze, grondstofgebruik en effect op de omgeving gaat namelijk alleen als de hele keten hierin samenwerkt. Van ontwikkelaar en architect tot gemeente en aannemer; tot aan stagiair op de bouwplaats aan toe. We zoeken dan ook bewust naar partners die hier ook mee bezig zijn of er ten minste voor open staan. Hen inspireren en overtuigen we van de noodzaak, maar zeker ook de kansen die verduurzaming en circulair bouwen bieden. En andersom inspireren ze ook ons met nieuwe ideeën.

Elkaar uitdagen en inspireren

Nu kun je onmogelijk samen in één keer 100% circulair bouwen, maar stap voor stap leggen we samen de lat steeds hoger. Gemeenten dagen ons uit met tenders waar de keuze voor herbruikbare materialen een steeds prominentere rol krijgt en ontwerpers komen met voorstellen voor duurzame alternatieve oplossingen. Als gebiedsontwikkelaar hebben we hierin een sleutelrol, omdat we alle stakeholders in onze planvorming verbinden.

Breder dan de bouw

We bekijken duurzaamheid en circulariteit steeds in de brede zin van het woord. Het gaat om warmtepompen, zonnepanelen, herbruikbare en bio-based materialen en reductie van afval bij de bouw van huizen. Van een lineaire naar een circulair bouwproces. Maar daar houdt het wat ons betreft niet bij op. Het gaat namelijk ook om een duurzame omgeving. In onze stedenbouwkundige plannen maken we dan ook altijd ruimte voor natuur en klimaatadaptatie. Kortom overstappen naar bouwmethodes met een lagere milieu-impact om zo de klimaatdoelen te behalen en de wereld goed achter te laten voor de volgende generatie. 

Mooie voorbeelden

De afgelopen jaren hebben we bewust duurzame en circulaire keuzes gemaakt. In de wijk Claverveld in Vlissingen zijn diverse woningen bijvoorbeeld met houten gevelsystemen afgewerkt, volgens het karakteristieke Walcherse potdekselwerk. Hier krijgen ook alle bewoners bij oplevering een boom naar keuze in de voortuin. Even verderop, in de wijk Essenvelt in Middelburg, hebben we voor houten kozijnen en een vaste houten zonwering gekozen. We leveren de woningen daar standaard energieneutraal op, zorgen voor een waterbuffertank, nestkasten voor vogels, kruidendaken en voeren hemelwater bovengronds af. Dat laatste doen we ook in Souburg Noord. Het voordeel van deze manier van hemelwaterafvoer, is dat er ‘onderweg’ al veel water in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Bij AM zijn we begonnen om vlas, geteeld op eigen gronden, als isolatiemateriaal te gebruiken en dat vraagt weer extra creativiteit van ontwerpers en aannemers.

Blik op een duurzame toekomst

Met dit soort praktische oplossingen samen noodzakelijke veranderingen doorvoeren, mensen hierin enthousiasmeren en samen duurzaamheid en circulariteit steeds verder uitbreiden, is voor mij een van de meest boeiende aspecten van het vak. Ik ben benieuwd waar het in de toekomst heen gaat. Ik verwacht dat we binnen enkele jaren al veel meer circulaire materialen gaan gebruiken. En ik denk dat bouwen in hout enorm zal toenemen. Enerzijds omdat het duurzaam te produceren is, anderzijds omdat het relatief weinig energie kost om als bouwmateriaal te maken.

Hoe de toekomst van bouwen er ook uit komt te zien, bij AM Zeeland pakken we actief onze rol en hopen we anderen in ons enthousiasme mee te nemen. Samen maken we duurzaam en circulair bouwen mogelijk.

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media